top of page

26 August 2023 at 13:02:22

The UAWF donated £200 for the needs of individuals

UAWF Advert [eng]

The UAWF donated £200 for the needs of individuals

Money only has value when it is used for life. Money also gives joy when we give it to people in need, which is why we help with what we can and when we can.

See our foundation, maybe you will also decide to help. We invite you!

..................................................................................................................

Pieniądze mają wartosć tylko, kiedy przeznaczone są na życie. Pieniądze też dają radość, kiedy je przekazujemy dla osób potrzebujących, dlatego niesiemy pomoc czym możemy i kiedy możemy.

Zobacz naszą fundację, może też zdecycujesz się nieść pomoc. Zapraszamy!

UAWF

bottom of page