top of page

Support List

On this page we provide a list of the help we provide if we can.
Help in your area depends on available volunteers.
Financial assistance depends on the number of donations received.


WE ARE ASKING FOR DONATIONS TO THE FOUNDATION THAT WILL HELP ACHIEVE THE GOAL AND THANK YOU.

Support for You

On the website, we inform about small collections that people run to meet their needs and the possibility of making donations.
.......................................................................................................................................

Na stronie informujemy o małych zbiórkach, które ludzie prowadzą na swoje potrzeby oraz o możliwości dokonywania wpłat.

Wsparcie dla Ciebie

If you are looking for help, we hope you will find it here.
Find what you are looking for and contact us using the contact form
HERE, or write a request for telephone contact in the chat. We will call you via one of the messengers:
Mobile, messenger, whatsapp, zoom, skype.

Jeśli szukasz pomocy, mamy nadzieję, że znajdziesz ją tutaj.
Znajdż to czego szukasz i skontaktuj się z nami za pomocą formy kontaktowej
TUTAJ, lub napisz na czacie prośbę o kontakt telefoniczny. Zadzwonimy do Ciebie przez jeden z komunikatorów:
Komórka, messenger, WhatsApp, zoom, skype.

bottom of page