top of page

Odzież dla Potrzebujących [pl]

Odzież dla Potrzebujących

Odzież dla Potrzebujących [pl]

Wspieramy osoby w trudnej sytuacji rodzinnej przekazując pozyskane ubranie od darczyńców, lub też z datków kupując na danym terenie, w danym kraju.

Pomoc kupnem, lub przekazaniem ubrań, uzależniona jest od ilości otrzymanych darowizn, oraz dostępności wolontariuszy na danym terenie i kraju.

23003

bottom of page