top of page

Under Angels Wings Foundation Pomaga

Poprawa życia wielu osób

PL/ENG Język

W Fundacji Under Angels Wings Foundation zbieramy fundusze i promujemy inicjatywy mające na celu pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki wielu wydarzeniom związanym ze zbieraniem funduszy i projektom wolontariackim zapraszamy do przyłączenia się do naszych wysiłków mających na celu uczynienie świata lepszym miejscem. Czytaj dalej i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz stać się częścią zmiany.

ENG Language

Uczynienie świata lepszym miejscem

Od chwili założenia w 2019 roku Fundacja Under Angels Wings dzień i noc pracuje nad realizacją naszej głównej misji: pomagania w łagodzeniu trudów, z jakimi borykają się ludzie, którzy tego najbardziej potrzebują. Zbliżamy się do tego celu dzięki naszym zintegrowanym wysiłkom w naszej organizacji charytatywnej. Chcesz dowiedzieć się jak się zaangażować?

Cele Akcji Charytatywnej

1. Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia społecznego, w szczególności w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej.

2. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

3. Poradnictwo, informacja i pomoc w sprawach rodzinnych oraz ich kierowanie do odpowiednich instytucji i miejsc.

4. Rozwijanie i wzmacnianie postaw nastawionych na aktywną współpracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowo-naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

6. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i osobom znajdującym się w innych trudnych sytuacjach.

7. Wsparcie dla osób mających problemy finansowe i pomoc w dokonaniu płatności.

8. Wszelkie inne sprawy związane z ratowaniem życia.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w formie niezależnych służb wspierających niezależność obywateli.

2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

3. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.

4. Współpraca z władzami samorządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym dla celów Fundacji.

Poznaj nas lepiej

Nasze Usługi - Dodatkowe usługi, które oferujemy, aby Ci pomóc.

Usługi dodatkowe, które oferujemy jako pomoc.

Wsparcie dla Ciebie - Wspieramy potrzebujących przekazując 100% darowizn, w tym: żywność, odzież i inne usługi.

Wspieramy potrzeby przekazując 100% danych, w tym: jedzeniem, ubiorem i innymi usługami.

Informacje o UAWF - Najważniejsze informacje wewnętrzne dotyczące działalności naszej organizacji, wolontariuszy i sympatyków. Informacje nie tylko o powyższych i od nas.

Najważniejsze informacje wewnętrzne z działalności naszej organizacji, wolontariuszy i sympatyków. Informacje nie tylko o nad i od nas.

Przekaż nam darowiznę - Dzięki Wam i Waszym darowiznom pomagamy i przekazujemy 100% wpłat potrzebującym. Zbieramy nie tylko darowizny, ale także usługi i produkty, aby zapewnić wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić życie innych.
Zbieramy także datki na działalność fundacji oraz datki i zakup sprzętu, które można wpłacać na osobne konto.

Dzięki Wam i Waszym datom pomagamy i przekazujemy 100% darowizn potrzebujących. Zbieramy nie tylko datki, ale także uslugi, czy produkty, by zachować co tylko możemy, by polepszyć inne życie.
Zbieramy także dane na działalność fundacji oraz składki i sprzęt zakupowy, które można wpłacać na konto.

Plans & Pricing - Plans that help you stay closer to us and give us extra support.

Plany, które pomoga Tobie trzymać się bliżej nas, a nam dadzą dodatkowe wsparcie.

Wydarzenia- Organizujemy wiele wydarzeń dla rodzin, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Tym samym zachęcamy do udziału nie tylko tatę i mamę, ale także dalsze rodziny, przyjaciół i znajomych. Będzie coś dla każdego.

Organizujemy wiele wydarzeń dla rodzin, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Tym samym zachęcamy do udziału nie tylko tatę i mamę, ale także następującą rodzinę, przyjaciół i znajomych. Dla każdego coś się znajdzie.

Sklep DLA BOHATERÓW - Oferujemy produkty i usługi dla potrzebujących, produkty reprezentujące naszą organizację i wiele innych rzeczy. Powoli będziemy wprowadzać coraz większe urozmaicenia, więc warto zaglądać.

Oferujemy produkty i usługi dla potrzebujących pomocy, produkty naszej działalności oraz wiele innych rzeczy. Wydaje się, że będziemy wprowadzać coraz więcej różnorodności, więc warto zaglądać.

Skontaktuj się z nami - Strona do kontaktu z nami: w celu uzyskania pomocy, spraw biznesowych, wydarzeń i innych. Zobacz, który kontakt jest odpowiedni dla danej sprawy.

Strona do kontaktu z nami: w sprawie pomocy, spraw biznesowych, wydarzeń i innych. Zobacz, który kontakt jest właściwy dla poszczególnych spraw.

Bezpłatne ogłoszenie - Bezpłatna reklama, jeśli przekażesz darowiznę na działalność fundacji.

Darmowa reklama urządzenia przekażesz dane na działalnść fundacji.

X

Członkostwo w UAWF - Łatwiej nas wspierać przez dłuższy okres czasu.

 Łatwiejsze wsparcie nas na inny czas.

X

Twoje wydarzenie na Facebooku - Jeśli chcesz nagłośnić swoje wydarzenie, pomożemy poprzez zamieszczenie postu na naszej stronie UAWF na Facebooku, a także pomożemy udostępnić go szerszemu gronu osób.

Jeśli zostaniesz nagłośniony, pomożemy umieścić go na naszej stronie UAWF na Facebooku, a także pomożemy udostępnić do szerszej liczby osób. 

Zdjęcia & Filmy - Nasze najważniejsze działania publikujemy na YouTube, Instagramie, Facebooku czy TikToku.

Publikujemy nasze najważniejsze działania naYouTube,na Instagramie,Facebooku, czyTikToku.

Zbieramy datki na pomoc obywatelom krajów ogarniętych wojną

Ponieważ ludzie różnych krajów doprowadzają do wojen dla pieniędzy, władzy i religii, jest wiele krajów które zmagają się z atakami na ich ludność, oraz okupacją. Pragniemy więc co jakiś czas część pieniędzy przekazywać do różnych krajów na Świecie na pomoc w obrnie od okupacji jak i własnego życia, oraz życia innych. 

Z sumy która widnieje w naszej fundacji dzieki Waszym datkom, co jakiś czas przekażemy pieniądze do kraju ogarniętego wojną, a jeśli  możliwe również pomoc fizyczną.Chcemy by nasza fundacja pomagała Wam dotrzeć do tych, którym pomoc chcecie nieść, a nie macie możliwości. 

Prosimy więc o wsparcie, które przekażemy, razem z naszą pomocą. Dziękujemy! 
UAWF Team 


Aby przekazać darowiznę potrzebującym, kliknij poniższy przycisk:

189773819_3994953590581613_4228653721071738051_n.jpg

„Dzieci nie prowadzą wojen ani nie wytwarzają broni, ale uważamy się za mądrzejszych od nich!”
 

Założyciel i Prezes, Pan Paweł Jankowski

bottom of page