top of page

Free for Donation on UAWF [Darmowe za datek na UAWF]

Free Ad Online [Darmowe Reklamy]

President Pawel Jankowski

Thursday, 16 November 2023 at 17:44:07 UTC

Product not for sale. You can get only when you wish after donation.
Produkt nie na sprzedaż. Możesz otrzymać tylko wtedy, gdy zechcesz przekazać darowizny.

A message for companies and individuals!


Anyone who wishes to advertise or make an advertisement on the UAWF website is asked to contact us privately using the Business Data provided on the "Free Announcements Agreement" page or on the "Contact Us" site.


Free ad placement only after making a donation to UAWF, see the Free Announcements Agreement page for more information.


We invite!

.....................................................................

[Wiadomość dla firm i osób prywatnych!

Każdy, kto chce zamieścić reklamę lub zamieścić reklamę na stronie internetowej UAWF, proszony jest o kontakt prywatny, korzystając z danych biznesowych podanych na stronie „Umowa o bezpłatnych ogłoszeniach” lub w witrynie „Skontaktuj się z nami”.

Bezpłatne umieszczanie reklam wyłącznie po przekazaniu darowizny na rzecz UAWF. Więcej informacji można znaleźć na stronie Umowa dotycząca bezpłatnych ogłoszeń.

Zapraszamy!]

14 May 2023 at 21:01:05

3

bottom of page