top of page

Delivery Product Policy - Dostarczenie Produktu Zasady

Regulations of the "FOR HEROES" store, and information about sales, purchases and deliveries.
.........................................................................................................................
Regulamin sklepu „DLA BOHATERÓW” oraz informacje o sprzedaży, zakupach i dostawach.

Download .doc ENG Language

Pobież dokument po angielsku

Download .doc PL Language

Pobież dokument po polsku

Delivery Product Policy for the Shop FOR HEROES
...................................................................................................
Zasady dostawy Produktów Sklepu FOR HEROES

For information please download correct document. Delivery can be change for some countries.

.............................................................................................................................................................

Aby uzyskać informacje, pobierz odpowiedni dokument. Dostawa może ulec zmianie w przypadku niektórych krajów.

26 May 2023

bottom of page