top of page

Free for Donation on UAWF [Za datek na działanie UAWF]

Thank You Picture [Zdjęcia w Podzięce]

President Pawel Jankowski

Thursday, 16 November 2023 at 17:46:26 UTC

Product not for sale. Only when are special events.
Produkt nie na sprzedaż. Tylko wtedy, gdy są specjalne wydarzenia.

Picture Size: 6x4

Paper: Matt


This product comes with many different photos.

.......................................................

Rozmiar obrazu: 6x4

Papier: Mat

Ten produkt zawiera wiele różnych zdjęć.

14 May 2023 at 18:17:42

2

bottom of page