top of page

Free Advert Agreement - Darmowa Reklama Zasady

Agreement with the information needed to submit to the UAWF for free advertising.
...................................................................................................................
Umowa z informacjami potrzebnymi do przesłania do UAWF w celu otrzymania bezpłatnej reklamy.

Download .doc ENG Language

Pobież dokument po angielsku

Download .doc PL Language

Pobież dokument po polsku

To get free advertising, you need to do a few main things:
1. Make a donation for the operation of the foundation to the following account: *

Lloyds Bank
Sort code 30-13-30
Account 19411968

If you are sending a donation from outside the UK:
SWIFT/BIC: LOYDGB21358
IBAN: GB82 LOYD 3013 3019 4119 68

2. Send us a confirmation of payment to the account; *
3. Send us a picture or Logo *
4. Send us a short description; (optional)
5. Send us a link; (optional)
..............................................................................................................................................................
Aby uzyskać bezpłatną reklamę, musisz wykonać kilka podstawowych czynności:
1. Wpłać darowiznę na działalność fundacji na konto: *

Bank Lloydsa
Kod rozliczeniowy 30-13-30
Konto 19411968

Jeśli wysyłasz darowiznę spoza Wielkiej Brytanii:
SWIFT/BIC: LOYDGB21358
IBAN: GB82 LOYD 3013 3019 4119 68

2. Prześlij nam potwierdzenie wpłaty na konto; *
3. Wyślij nam zdjęcie lub logo *
4. Prześlij nam krótki opis; (opcjonalny)
5. Wyślij nam link; (opcjonalny)

Free Advert Contact (only online by email) 

Please use this contact only to submit the requested details for the "Free Announcement" section.

Please send them to this email: uawf_freead@yahoo.com


Attention! This email address is not for other contacts with us!

.............................................................................................................................................................

Bezpłatny kontakt w sprawie ogłoszenia (tylko online przez e-mail)

Proszę korzystać z tego kontaktu tylko w celu przesłania wymaganych informacji w sekcji „Bezpłatne ogłoszenie”.

Wyślij je na ten adres e-mail: uawf_freead@yahoo.com

Uwaga! Ten adres e-mail nie służy do innych kontaktów z nami!

20 June 2023

bottom of page