top of page

Return Product Policy - Zwrot Produktu

Regulations of the "FOR HEROES" store, and information about sales, purchases and deliveries.
........................................................................................................................................
Regulamin sklepu „DLA BOHATERÓW” oraz informacje o sprzedaży, zakupach i dostawach.

Download .doc ENG Language

Pobież dokument po angielsku

Download .doc PL Language

Pobież dokument po polsku

Return Product Policy for the Shop FOR HEROES. Please read before return product for us.
..................................................................................................................
Zasady zwrotów produktów w sklepie FOR HEROES. Przeczytaj przed zwrotem produktu do nas.

For information please download correct document.

................................................................................................

Aby uzyskać informacje, pobierz odpowiedni dokument.

26 May 2023

bottom of page